psychoterapie Říčany Mgr. Agata Čadková, agatacadkova@gmail.com, tel. 607 622 175o mně

o terapii

kontakt

poradna

skupinaVěřím, že každý má v sobě dostatek zdrojů – síly, schopnosti a energie k vyřešení svých problémů. Někdy bývá obtížné se k nim dostat, skrývají se pod vrstvou nánosů v podobě strachu, cizích názorů, myšlenek a postojů naučených v dětství, které brání v uvědomění si sebe sama, svých skutečných potřeb a přání. Terapie umožňuje odstranění těchto nánosů, přibližuje klienta k jeho vlastním emocím, poskytuje prostor k jejich prozkoumání a pochopení. To následně umožňuje klientovi svobodně se rozhodnout kudy dál.
Z mého pohledu role terapeuta spočívá ve vytvoření pro klienta vhodných podmínek k sebeuvědomění, odstranění překážek a vykročení na cestu, kterou si klient sám zvolí.
webdesign a akvarely Wojciech Wieczorek. Facebook: wojtek wieczorek malarstwo