psychoterapie Říčany Mgr. Agata Čadková, agatacadkova@gmail.com, tel. 607 622 175o mně

o terapii

kontakt

poradna

skupinaTerapie, kterou nabízím, probíhá formou rozhovoru v bezpečném prostředí přijetí a pochopení. Veškerá sdělení jsou důvěrná.

V průběhu terapie vycházím ze situace „tady a teď“. Koncentrace na přítomný okamžik nevylučuje pohled do minulosti nebo budoucnosti, ale vztahuje se k současnému okamžiku, momentálním prožitkům a emocím. To vše vede k lepšímu uvědomění sebe sama, umožňuje klientovi být v kontaktu se sebou a svými emocemi. Takové sebeuvědomování považuji za první krok ke svobodnému rozhodnutí se, kudy dál.

Své domněnky nepodávám jako jasná tvrzení, nestavím se do role autority, která ví, co přesně klient potřebuje a co je jeho problémem. Pouze si všímám toho, co klient ze své pozice nevidí a vytvářím vhodné podmínky k prozkoumání těchto jevů.


webdesign a akvarely Wojciech Wieczorek. Facebook: wojtek wieczorek malarstwo