psychoterapie Říčany Mgr. Agata Čadková, agatacadkova@gmail.com, tel. 607 622 175o mně

o terapii

kontakt

poradna

skupinaSebezkušenostní terapeutická skupina


V naší seberozvojové terapeutické skupině vám nabízíme prostor ke sdílení vašich problémů, otázek a nejistot v atmosféře vzájemného respektu, důvěry a pochopení. Síla skupinové terapie spočívá především ve zpětné vazbě všech zúčastněných. Náhled ostatních pomáhá vidět vlastní situaci v jiném světle, pochopit souvislosti a dobrat se k řešení.

Terapeutická skupina je přirozeným zrcadlem toho, co se nám děje v běžném životě, rolí terapeutů je všimnout si toho a vhodným způsobem na to poukázat. Proces, který ve skupině probíhá, je závislý na míře otevřenosti každého ze zúčastněných - čím upřímněji dokážeme komunikovat a odhodit ochranné masky, tím více zvyšujeme šanci na pochopení příčin svých problémů a otevíráme si cestu ke změně.

Skupina poskytuje prostor pro pochopení nejen sebe ale i ostatních. Poznání a pochopení způsobu prožívání jiných lidí posiluje naše sociální dovednosti a schopnost empatie.

Skupinová terapie je určená všem, kteří mají chuť a odvahu nahlédnout do svého nitra, sdílet své prožitky s ostatními a změnit to, co nefunguje.

První setkání proběhne 26.5.2015 v Rodinném centru Macek, Praha - Kolovraty (mapka) příhlášky posílejte na e-mail: agatacadkova@gmail.com
Následující setkání budou probíhat dvakrát v měsíci, konkrétní termíny budou domluveny na prvním setkání.

Cena za šest podvečerních setkání a jeden intenzivní víkend je 3.900 Kč (cena zahrnuje kurzovné - celkem 40 hodin sebezkušenosti, materiály, pitný režim, lehké občerstvení, nájem prostor, certifikát, víkendový pobyt včetně ubytování, stravy, kurzovného).

Terapeutky, které vás budou procesem skupinové terapie provázet: Agata Čadková a Alena Andršová.


e-mail: agatacadkova@gmail.com
mobil: 607 622 175webdesign a akvarely Wojciech Wieczorek. Facebook: wojtek wieczorek malarstwo